Yaşam Dümeni

Yaşam, deneyimlenmiş farkındalıkların dünyasıdır. Deneyimler bizim farkındalığımızı arttırarak, bize yol gösterirler ve sadece deneyimler farkındalık için yeterli değildir bunun yanında kişinin kendisini yani kendi içselliğini tanıması ile birlikte farkındalık oluşur. Özet olarak yalnızca somut durumlar değil, soyut ve somut deneyimlerin bütünüdür farkındalık. Somut deneyimler fiziki çevrede başımıza gelen durumlar sonucu elde ettiğimiz deneyimlerdir fakat soyut deneyimler ise düşünce ve davranışlarımız sonucu yaşadığımız somut deneyimin sonucudur. Yaşadıklarımızı kendi zihnimizde nasıl değerlendirirsek, zihnimizde bize o şekilde geri bildirim sunar. Bunun dışında yaşadığımız deneyimlere bağlı olarak farkında olmadan bize kodlanan fobik durumlarda olabilir. Bunlar soyut deneyim olmasına rağmen bilinçaltına direk kayıt olan durumlardır, dolayısı ile bunların farkında olamayız ama aslında olabiliriz, işte burda asıl farkındalık başlar. Nasıl Olabiliriz ? Geçmişten bugüne ne yaşarsak yaşayalım, bize ne kodlanırsa kodlansın anı yaşayarak ve bilinçli, bunların farkında olarak aslında kısaca kendimizi, içselliğimizi keşfederek olabiliriz. İşte bunu gerçekleştirdiğimizi zaman “Yaşam dümenimizin başına geçebiliriz.” Peki nelerdir bu farkındalıklar ?

Düşünce ve davranışlarımız, iletişim engelleri ( çarpıtma, zihin okuma, genelleme, olumlu durumu olumsuzlaştırma..vb) ve empati. Olumlu düşünmeyi ve anda kalmayı öğrenmeliyiz. Nasıl bir gemi dümeni kontrol edemesseniz rotadan çıkarsa, aynı şekilde kendi düşüncelerimizi kontrol edemessek, yaşamımızda yoldan çıkar.


“Hayatta size zulmeden tek kişi kendinizsiniz”. David Burns 


David Burns’un de dediği gibi Herşey kendimizde bitiyor veya kendimizde başlıyor, o yüzden kendinize değer verin!.