Sıkça Sorulan Sorular

Danışanlarımızın en çok sorduğu soruları sizin için derledik. Daha fazla bilgi ve merak ettikleriniz için bize iletişim kanallarımız aracılığıyla ulaşabilir sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Zaman zaman yaşam içerisinde aşamadığımız engeller, sorunlar veya ulaşamadığımız hedefler var ise, tarafsız bir şekilde, özgürce, kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz bir ortamda yeni bakış açıları kazanma ve farkındalık sahibi olmak istiyorsak, koçluk bizim için ideal bir çözümdür.

Süreç, müşteri ile kişisel tanışma (ön görüşme) ve uyum ile başlar, görüşme de müşterinin koçluk almak için geliş amacı ve kişi hakkında bilgi alınır, bunun yanı sıra koç, çalışma prensipleri ve değerleri hakkında bilgi verir, daha sonra ilk seanslarda kişi ve özellikle koçluk almak istediği konu üzerine yoğunlaşılır, karşılaşılan engeller, müşterinin bakış açısı gözlenir. Devam eden seanslarda ise müşterinin ulaşmak istediği hedefler saptanıp, hedeflere giden yolda önüne çıkmış olan engelleri aşmasına yardımcı olmak için müşteri ile beraber çözüm yolları keşfedilir. Son seanslarda ise, keşfedilen çözüm yollarının eyleme dökülmesi için birlikte plan yaparak, müşterinin eyleme geçmesini sağlarız.

Koçluk seanslarımız ortalama 50-60 dakika (1 saat) kadar sürmektedir. Süre içerisinde, müşterilere en faydalı şekilde yardımcı olabilmek ve onlara en iyi şekilde odaklanmak, onları dinlemek, en önemli ilkelerimizden biridir.

Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu diye de geçer), öğrencinin kendisinde var olan potansiyelini tanıması ve ortaya çıkarması için başarıya giden yolda yol arkadaşlığıdır.

Öğrencinin gelişimi açısından önem teşkil eder. Öğrencinin hedeflerini belirlemesinde yanında olan rehberdir. Sınav başarısını gözlemleme ve artırmada, Okul başarısını gözlemleme ve arttırmada, Etkili çalışma yöntemleri saptama konusunda, Zaman Yönetimi ve Yüksek verim konusunda, Öğrencinin farkındalığının artması için, ona bu yolda arkadaşlık edebilmektir.

Danışmanlık, kişinin yaşamış olduğu psikolojik bir problem sebebi ile motivasyon düşüklüğü, hayattan zevk alamama, depresyon, özgüven sorunu..vb durumlarda, alınabilecek yardımdır. Kendinizi özgür hissettiğiniz ortamdır çünkü sizi yargısız, yönlendirme olmadan, akıl verme olmaksızın sadece dinleme odaklı rehberlik hizmetidir ve soruna odaklıdır.

Koçluk, psikolojik problemi olmayan buna rağmen, ulaşmak istediği hedefler için gittiği yolda önüne çıkan bazı engelleri aşamama durumu yaşayan her kişinin, yine kendini özgürce ifade edebileceği ve sadece dinleme odaklı süreçtir. Bu süreç, çözüm odaklıdır.

Koçluk veya danışmanlık görüşmeleri, arkadaşlık sohbetlerinden daha fazlasını sunabilir. Danışmanlık dinleme odaklı, gözlem odaklı, kişinin sorununa ve onu özgürce anlatmasına odaklı bir görüşmedir. Zorlamanın, yargının, eleştirinin, yönlendirmenin, tesellinin olmadığı, içsel motivasyonunuzu yükseltmenizi sağlayan yardımsal görüşmedir. Bazen yaşadığımız bir takım sorunları, arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza anlatamayabiliriz ya da bizi anlamaları beklentisiyle sohbet ettiğimizde, tatmin olamayabiliriz. Danışmanlık görüşmesinde, tarafsız, objectif ve sadece kişiye odaklı olacağı için anlaşıldığınızı hissetmeniz ve motive olmanızı sağlar.

Bütün hastalıklarda, bioenerji uygulanabilir ve kesin %100 etkilidir diyemeyiz. Bazı hastalık ve rahatsızlıklarda tamamen iyileşme olurken, bazılarında iyileşme sürecini hızlandırır. Bioenerji kişinin aurasında oluşan ve rahatsızlığı olan bölgesel çakralardaki kötü enerjinin temizliğidir.

Bioenerji seansları, yaklaşık 30 ila 45 dakika arasındadır. Rahatsızlığa veya rahatsız bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Seans esnasında, kişi oturtularak veya eğer aura temizliği, özellikle bel ve sırt bölgeleri temizliği yapılacaksa yatıralarak yapılır. Kişi, gözlerini kapayarak oturur veya yatar, o sırada meditasyon fon müziğide kişiye eşlik eder ve rahatlamasını, gevşemesini sağlar. En tercih edileni ise yatarak tedavidir. Terapist önce aura temizliği ile tüm çakralardaki kötü enerjiyi süpürür, rahatsız bölgelere de süpürme işlemi uygulandıktan sonra o bölgeler üzerine enerji aktarımı ile pozitif enerji göndermiş olur. Genelde rahatsız olan bölgeler diğer bölgelere göre daha sıcaktır veya ısısı yüksektir işte tam burada enerji aktarımı başlar.

Kesinlike, tıbbi tedavi değildir, sadece iyileşme sürecini hızlandıran, rahatsızlıkların azaltılmasında destekleyici uygulamadır ve asla ilaç yerine geçmez, eğer ilaç kullanılıyorsa, kullanıma devam edilmelidir. Önce mutlaka tıbbi tedavi gereklidir.

  • Kişi kendi enerjisinin yükseldiğini hisseder.
  • Motivasyonu artar.
  • Bölgesel ağrıları kaybolmuş veya azalmış olur.
  • Yaşama sevinci artar.
  • Kendini güçlü hisseder.

v.b gibi birçok değişiklik hissedebilir.

Hayır,  uygulamaya inanmak zorunda değilsin, inancı olan kişilerle çalışmak daha kolaydır. Önemli olan aslında, kişinin şifa bulma isteğidir.

Hayır, çünkü kozmik enerji sadece sorunlarla çalışmaz, henüz fiziksel olarak bir rahatsızlık oluşmamış olabilir. Aura alanında olan ve ilerde kişiyi hasta edebilecek bilgilerin temizlenmesinde yardımcı olur. Duyguların hastalık sebebi olduğu düşünceler ve danışanın hayatındaki rahatsız edici, uyumsuz enerjilere karşı da korunmasında etkilidir.

  • Kendini, fiziksel ve duygusal olarak daha güçlü hisseder.
  • Daha mutlu ve huzurludur çünkü stres azalır.
  • Danışmanın enerji ihtiyaçları dengelenir.
  • Hormonlarının dengesi sağlanır.
  • Aurada, çakralarda ki deformasyonlarda, bilinçaltında biriken tüm blokajlar temizlenir.

Yaklaşık 40 dakika sürer. Bu süre içinde danışan ayakta ve gözleri kapalı olarak bekler, eğer ayakta durması mümkün değilse oturması gerekir. Seanslar düzenli aralıklarla tekrarlanırsa daha fazla verim alınır. Ne sebep ile yapıldığına bağlı olarak seans miktarı değişebilir. Seans sırasında terapist danışanın aurasına, çakralarına ve organlarına dokunarak, temizlenmesi ve şifalanması için enerji aktarımı (kanallığı) görevini yapar.

Seanslar sadece hasta organa yönelik değildir. Bütünseldir. Çakralardaki organların negatif enerjileri temizlenip, yerine pozitif şifa enerjileri aktarılır. Terapistin hastalıklara, organlara ve enerji özlerine yönelik şifa kanalları vardır ve bu kanallar aktive edilerek, danışana uygulanır.

İlişki yaşıyan veya evli olan çiftlerin karşılaştıkları problemlere çözüm arayan bir terapi yöntemidir. Kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanımaları için yapılır. Genelde ilişkilerde iki tarafta birbirlerini suçladıkları için kendi yanlış ve eksikliklerini görmek istemezler veya fark etmezler. İşte terapist çiftlere, yansız ve adil davranarak yanlışlarını ortaya koyar ve çözüm yolları bulmalarına yardımcı olur.

Hayır! Evlilik öncesinde ortaya çıkan bazı sorunlar büyümeden ve birikmeden profesyonel bir gözle idare edilip çözüme ulaştırılırsa, aile içi uyuşmazlıların önüne geçilebilir, o yüzden yurt dışında da örnekleri olduğu gibi, evlilik öncesi tanıma döneminde mutlaka bir terapist ile görüşmeleri önerilir.

Ortalama olarak 45 ile 60 dakika arasındadır. Çiflerin tek veya birlikte gelmelerine göre değişiklik gösterebilir ayrıca gerekirse, çiftler ayrı ayrı da seans’a alınabilir.

Çiflerin problemleri ve bu problemlere karşı gösterdikleri yaklaşıma göre değişebilir. İlk terapi seansı açık seans olarak yapılır ve genelde bilgi alma odaklıdır. Sonraki seanslarda, çift terapisti tarafından nasıl bir yol izleneceği hakkında aile üyeleri ve eşlere bilgi verilerek, çözüm yollarına odaklanılır.