NLP(Neuro Linguistic Programming)nedir?

*NLP, Richard Bandler ve John Grinder öncülüğünde; Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls, aile terapisti Virginia Satir ve hipnoterapist Milton Erickson incelenmesinin sonunda şekillenmiştir. Amerika’da geliştirilen, zihin ile dil arasındaki etkileşimin davranışlara doğru şekilde yansıması için kullanılan psikolojiye yardımcı bir terapi türüdür. Çeşitli teknikler kullanılarak, zihin-dil-davranış üçlüsü arasında uyum sağlanması hedeflenir. Nlp’nin anlamını açacak olursak, neuro(zihin,duyusal sistem ve bunların arasındaki bağlantı), linguistic (dil, zihin dili) ve programming (programlama, dizayn etme, uyumlama) olmak üzere tüm sözleri bir araya getirdiğimizde, zihin veya duyusal zihin dilini programlama yöntemi diyebiliriz.

Nlp ne işe yarar ?

Nlp, başarı ve motivasyona giden yolda farkındalık kazandırır ve bunları beceriye dönüştürmemizi sağlar. Hayatımızın her alanında bu becerileri kullanarak etkili iletişim konusunda gelişmemizi, daha başarılı ve mutlu bir hayat sürmemizi sağlar, Kazanılan becerileri, davranış haline dönüştürmemizde katkı sağlar, Özgüven kazanmamıza veya özgüvenin yükselmesine vesile olur.

“Unutmayın ! zihnimize ne programlarsak, zihnimiz bize onu uygulatır.”

Nlp’nin yararlarını kısaca birkaç madde ile yazarsak;

 • Kişinin içerisindeki potansiyeli ortaya çıkartır,
 • Kişinin önüne çıkan engellerle baş edebilmesini ve hayatın akışı içerisindeki engelleri kabullenmesine katkıda bulunur.
 • Hayal gücü kullanılarak, yaşamın kalitesini arttırır.
 • İnançların güçlenmesi ile farkındalık kazanmayı sağlar.
 • Sorun odaklı yaşam yerine, çözüm odaklı yaşama geçmemizde büyük katkı sağlar.

*Nlp’ye hangi durumlarda ihtiyaç duyulur ?

 • Temizlik..vb, takıntısal durumları olan kişilerde,
 • Farkında olduğu halde, kendini düşünemeyen, inatçı ve negatif düşünceyi atamayan kişilerde,
 • Başarılı olduğu halde, başarılı olmadığına inanan yani mükemmelliyetçi kişilerde,
 • Hayatına yön verirken, onay alma ihtiyacı duyan kişilerde,
 • Yetişkin olduğu halde çocuksu davranan kişilerde,
 • Unutkanlığını yenemeyen kişilerde,
 • Kendini değersiz hisseden kişilerde,
 • Yüksek egoya sahip, insanlara yukarıdan bakan kişilerde,
 • Hayatında herşey normal gittiği halde, halen kendini mutsuz hisseden kişilerde,
 • Duygularında eksiklik hisseden kişilerde,
 • Organik problemi olmayıp, ağrısı, sızısı olan kişilerde,
 • Tıbben sorun bulunamadığı halde, kekemelik sorunu olan kişilerde,

Ve daha bunlar gibi çoğaltabileceğimiz örnek durumlarda veya kişilerde uygulanabilir ve yarar sağlayabilir, fakat her ne olursa olsun, mutlaka organik (tıbbi-fiziki) kontrol yaptırılmalıdır. Nlp, tıbbi bir tedavi değildir tam tersine kişisel gelişime katkı sağlar.

“NLP, yaşamı algılamanızı ve en şekilde davranışlarınıza yansıtabilmenizi sağlacak, bir psikolojik-duyusal dildir.”