Değişimin Mucizesi Kabulleniş

Yaşam içerisinde zaman zaman hiç tahmin edemediğimiz, hesapta olmayan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Peki bu durumlar karşısında nasıl bir çözüm üretebiliriz ?  durumları kabullenmeli miyiz yoksa inkar mı etmeliyiz ?

Yanıt, yaşadığımız bu durumları kabullenip onlarla yüzleşme yoluna gitmek olmalıdır. Eğer inkar yoluna gidersek, bu durumlar karşısında direnirsek, yüzleşme ve çözüm yolundan uzaklaşmış olur, durumun içerisinde bulunmaya devam ederiz. Yüzleşme yoluna gidersek, durumu mümkün olan en iyi şekilde kabullenir ve memnuniyetle yolumuza devam etme şansı buluruz.

Hayat her insan için birer öğretmen kılığındadır aslında, öğretir, deneyimleme sağlar bununla birlikte o engeli aşma yolunu keşfettirir bizlere. İşte bu kabullenmenin bizi değişime götürdüğü bir bakış açısıdır. Değişimin başladığı ilk yer, kabullenmeye başlanılan noktadır.

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Heraklitos

Kabullenme ile Boyun Eğme arasındaki Fark:

Kabullenme, bir duruma uyum sağlama, saygı duyma, bardağın dolu tarafını görebilme iken; Boyun eğme ise hoş olmayan, can sıkıcı durumla yaşamaya devam etme durumudur. Bu iki durum kesinlikle karıştırılmamalıdır. Mutlu olmak, huzurlu yaşamak için hayatın akış dengesinde kalmak ve değişime ayak uydurmaktır KABULLENİŞ MUCİZESİ.

Kabullenme Öğrenilebilir mi ?

Kabulleniş, zamanla öğrenilebilen bir soyut kavramdır, akıştır. Yaşanılan deneyimler ve çıkarılan dersler sonucunda hayat bize öğretir kabullenmeyi ki eğer o deneyimi yaşamadan farkına varabilirsek ve yüzleşebilirsek, o zaman zaten deneyimlemeden de kabullenmeyi başarabiliriz. İşte buradaki mucize, direnmeden, yıpranmadan kabullenişe geçebilmek yani değişime hazırlanmak ve kendinizi keşfetmekte yatıyor. Kabulleniş kendimizi keşfetmeyi, hayat tarzımız, kişisel ilişkiler ve iş ilişkileri gibi birçok alanda analiz yapabilmemizi sağlar ve değişimi başlatır.

Örneğin: ilişkilerdeki uyumun altında yatan sihir “kişilerin birbirlerini olduğu gibi kabullenmeleridir.” Bu durum suçlanma, saygısızlık, kişiyi değiştirme çabaları..vb davranışları yok eder.

Kabullenişe geçtiğimizde, yaşadığımız durumu akışa bırakmış oluruz, onu değiştirme çabasından vazgeçeriz. Bunun yerine, onların görünüşte görünmüyor olsa da, derinliğine baktığımızda bize sağladığı faydaları keşfetmiş oluruz.

Yaşadığımız olayları veya olayların içerisinde yer alan kişileri değiştiremesekte yaşamımızın yönünü rahatlıkla belirleyebiliriz.

Değiştiremeyeceğiniz dış etkenler olmasına rağmen,

Yaşamınız sizin elinizde !!